Szkolenia ePUAP

Obecnie prowadzę szkolenia online i stacjonarne z obsługi platformy ePUAP oraz z tworzenia formularzy ePUAP. W razie chęci uczestnictwa w takim szkoleniu proszę o kontakt.

Zajmuję się prowadzeniem szkoleń z platformy ePUAP dla pracowników urzędów administracji centralnej i terenowej oraz innych podmiotów. Szkolenia dotyczą obsługi platformy ePUAP2 jak i tworzenia formularzy elektronicznych przy użyciu wbudowanego w ePUAP edytora formularzy. Współpracowałem z wieloma firmami realizującymi takie szkolenia w ramach różnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

szkolenia ePUAP
szkolenia ePUAP

Szkolenie z obsługi platformy ePUAP z reguły trwa 1 dzień. Porusza ono zagadnienia związane z dokumentem elektronicznym w zakresie obowiązujących przepisów prawnych w tym z:

 • ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych,
 • kodeksem postępowania administracyjnego,
 • Instrukcją kancelaryjną,
 • itp.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę praktyczną i teoretyczną związaną z obsługą platformy ePUAP, w tym z:

 • wyszukiwaniem usług na platformie (usługi centralne i lokalne)
 • wypełnianiem formularzy
 • walidacją dokumentów elektronicznych
 • podpisywaniem dokumentów elektronicznych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
 • wysyłaniem dokumentów
 • obsługą swojej skrzynki (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje)
 • odbieraniem dokumentów przez urząd
 • wysyłaniem odpowiedzi z odpowiednim podpisem.
 • konfiguracją swojej elektronicznej skrzynki podawczej, w tym
  • importowaniem użytkowników do organizacji
  • nadawaniem użytkownikom uprawnień
  • tworzeniem skrzynek i skrytek
  • konfiguracją skrzynek i skrytek
 • możliwością tworzenia usług w edytorze wbudowanym w platformę ePUAP
 • tworzeniem nowych kart spraw
 • Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Szkolenie z tworzenia formularzy na platformę ePUAP trwa zwykle 2 dni. Są to warsztaty praktyczne, w których uczestnik dowie się jak można wykorzystywać wbudowany w platformę ePUAP2 edytor formularzy aby przygotować formularz i stworzyć wzór dokumentu elektronicznego do publikacji w CRWDE oraz jak opublikować kartę usługi i podpiąć do niej formularz. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę praktyczną w zakresie:

 • korzystania z kreatora formularzy
 • korzystania z edytora formularzy w tym z wykorzystania kontrolek(pole edycji, pole tekstowe, wybierz jeden, wybierz kilka, sekcja, załączniki, lista)
 • przypisywania właściwych referencji
 • wyliczeń w formularzu ePUAP2
 • tworzenia warunków dla pól na formularzu i dla opcji waliduj
 • generowania wzoru dokumentu elektronicznego (wyroznik.xml, schemat.xsd, styl.xsl)
 • poprawiania wzoru elektronicznego pod wymogi publikacji w CRWDE
 • publikowania karty spraw,
 • podpinania do karty spraw formularza.

Ponadto zajmuję się wdrożeniami platformy ePUAP2 w urzędach. W ramach wdrożeń wykonuję takie usługi jak konfiguracja skrytek i składów na platformie, przypisanie uprawnień dla pracowników urzędu do konta urzędu, tworzenie formularzy ePUAP2 i tworzenie wzorów dokumentów elektronicznych oraz pomoc w zgłaszaniu wniosku o publikację wzoru w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Przyszłe szkolenia ePUAP:

Mogę przyjechać do Państwa do urzędu i przeprowadzić szkolenie z obsługi platformy ePUAP lub z tworzenia formularzy na platformę ePUAP w każdym terminie i w każdym miejscu w Polsce.

Wykładam też na szkoleniach organizowanych przez ADN Akademia  Sp. z o.o. Sp. k.:

Poniżej przedstawiam terminy szkoleń, które organizuje ADN Akademia  Sp. z o.o. Sp. k.
ADN Akademia  Sp. z o.o. Sp. k.
Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

Szkolenie z tworzenia formularzy ePUAP:
21-03-2024 – 22-03-2024– Warszawa
18-04-2024 – 19-04-2024Warszawa
16-05-2024 – 17-05-2024Warszawa
11-06-2024 – 12-06-2024Warszawa
 
 
Szkolenie na którym ja jestem wykładowcą
 
Szkolenie z obsługi ePUAP i dokumentu elektronicznego przesyłanego do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP2
 
20-03-2024 – Warszawa
17-04-2024 – Warszawa
15-05-2024 – Warszawa
10-06-2024 – Warszawa
istnieje możliwość zorganizowania szkoleń w innym terminie.

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w każdej miejscowości w Polsce (np. Warszawa, Katowice, Wrocław, Opole, Poznań, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Lublin, Olsztyn, Bielsko-Biała i innych)

Również istnieje możliwość płatnych konsultacji przez telefon, skype, gg

Posiadam także filmiki szkoleniowe z tworzenia formularzy na platformie ePUAP.

Przykłady filmików są dostępne w zakładce Szkolenia ePUAP online.

Cały kurs jest dostępny odpłatnie.

Zapisy na szkolenia – informacje o szkoleniu:

tel.: 507 292 245

e-mail: gwozniak@op.pl

skype: g_wozniak
gg: 398088

Zajmuje się również tworzeniem formularzy na platformę ePUAP. Wykonałem już bardzo dużo formularzy, myślę że ponad 600 z opublikowanymi wzorami w CRWDE.