Strona główna

Zajmuję się prowadzeniem szkoleń z platformy ePUAP dla pracowników urzędów administracji publicznej. Współpracowałem z wieloma firmami realizującymi takie szkolenia w ramach różnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ponadto zajmuję się wdrożeniami platformy ePUAP w urzędach. W ramach wdrożeń wykonuję takie usługi jak konfiguracja skrytek i składów na platformie, przypisanie uprawnień dla pracowników urzędu do konta urzędu, tworzenie formularzy ePUAP i tworzenie wzorów dokumentów elektronicznych oraz pomoc w zgłaszaniu wniosku o publikację wzoru w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Przyszłe szkolenia ePUAP:

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w każdej miejscowości w Polsce (np. Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Lublin, Olsztyn i innych)

Również istnieje możliwość płatnych konsultacji przez telefon, skype, gg

2.02.2017 – Szkolenie: Obsługa platformy ePUAP –  Bielsko-Biała

3.02.2017 – Szkolenie: Tworzenie formularzy ePUAP i wzorów dokumentów elektronicznych –  Bielsko-Biała.

Zapisy na szkolenia – informacje o szkoleniu:

tel.: 507 292 245

e-mail: gwozniak@op.pl

skype: g_wozniak
gg: 3980881