Zajmuję się prowadzeniem szkoleń z platformy ePUAP dla pracowników urzędów administracji publicznej. Szkolenia dotyczą obsługi platformy ePUAP2 jak i tworzenia formularzy elektronicznych przy użyciu wbudowanego w ePUAP edytora formularzy. Współpracowałem z wieloma firmami realizującymi takie szkolenia w ramach różnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

szkolenia ePUAP

Szkolenie z obsługi platformy ePUAP z reguły trwa 1 dzień. Porusza ono zagadnienia związane z dokumentem elektronicznym w zakresie obowiązujących przepisów prawnych w tym z: 

 • ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych,
 • kodeksem postępowania administracyjnego,
 • Instrukcją kancelaryjną,
 • itp.

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę praktyczną i teoretyczną związaną z obsługą platformy ePUAP, w tym z:

 • wyszukiwaniem usług na platformie (usługi centralne i lokalne)
 • wypełnianiem formularzy
 • walidacją dokumentów elektronicznych
 • podpisywaniem dokumentów elektronicznych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
 • wysyłaniem dokumentów
 • obsługą swojej skrzynki (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje)
 • odbieraniem dokumentów przez urząd
 • wysyłaniem odpowiedzi z odpowiednim podpisem.
 • możliwością tworzenia usług w edytorze wbudowanym w platformę ePUAP
 • Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

 

Szkolenie z tworzenia formularzy na platformę ePUAP trwa zwykle 2 dni. Są to warsztaty praktyczne, w których uczestnik dowie się jak można wykorzystywać wbudowany w platformę ePUAP2 edytor formularzy aby przygotować formularz i stworzyć wzór dokumentu elektronicznego do publikacji w CRWDE oraz jak opublikować kartę usługi i podpiąć do niej formularz. Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę praktyczną w zakresie:

 • korzystania z kreatora formularzy
 • korzystania z edytora formularzy w tym z wykorzystania kontrolek(pole edycji, pole tekstowe, wybierz jeden, wybierz kilka, sekcja, załączniki, lista)
 • przypisywania właściwych referencji
 • wyliczeń w formularzu ePUAP2
 • generowania wzoru dokumentu elektronicznego (wyroznik.xml, schemat.xsd, styl.xsl)
 • poprawiania wzoru elektronicznego pod wymogi publikacji w CRWDE
 • publikowania karty spraw,
 • podpinania do karty spraw formularza.

Ponadto zajmuję się wdrożeniami platformy ePUAP2 w urzędach. W ramach wdrożeń wykonuję takie usługi jak konfiguracja skrytek i składów na platformie, przypisanie uprawnień dla pracowników urzędu do konta urzędu, tworzenie formularzy ePUAP2 i tworzenie wzorów dokumentów elektronicznych oraz pomoc w zgłaszaniu wniosku o publikację wzoru w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Przyszłe szkolenia ePUAP:

Szkolenie z tworzenia formularzy ePUAP:
18 01 2018 – 19 01 2018 – Warszawa
12 02 2018 – 13 02 2018 – Warszawa
 
Szkolenie z obsługi ePUAP i dokumentu elektronicznego przesyłanego do urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP2
05 02 2018 Warszawa
06 02 2018 Kraków
07 02 2018 Wrocław
14 02 2018 Gdańsk
19 02 2018 Lublin
05 03 2018 Warszawa
06 03 2018 Łódź
13 03 2018 Białystok
15 03 2018 Olsztyn
20 03 2018 Częstochowa
Szkolenia organizowane są przez:
MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa

Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
 
 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w każdej miejscowości w Polsce (np. Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Łódź, Lublin, Olsztyn i innych)

Również istnieje możliwość płatnych konsultacji przez telefon, skype, gg

Posiadam także filmiki szkoleniowe z tworzenia formularzy na platformie ePUAP.

Przykłady filmików są dostępne w zakładce Szkolenia ePUAP online.

Cały kurs jest dostępny odpłatnie.

Zapisy na szkolenia – informacje o szkoleniu:

tel.: 507 292 245

e-mail: gwozniak@op.pl

skype: g_wozniak
gg: 3980881