Wykonane formularze ePUAP

Poniżej przedstawiam linki do ostatnio wykonanych formularzy ePUAP mojego autorstwanajpierw proszę się zalogować na ePUAP, a dopiero potem kliknąć w link.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

DO    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonałem

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PODATKOWEGO

Zgoda na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości

Dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie wykonałem formularze ePUAP:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałych

Dla Miasta Zabrze wykonałem dwa formularze epuap deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja – dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych

Deklaracja dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Dla Urzędu Gminy w StoczkuDeklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla Urzędu Miasta Tarnobrzega cztery formularze ePUAP:

Wniosek o konto na platformie eURZĄD

Wniosek o zmianę danych/usunięcie konta na platformie eURZĄD

Rejestracja danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Zmiana lub wyrejestrowanie danych w systemie powiadamiania mieszkańców