Formularze epuap

Wykonuję formularze ePUAP, dla urzędów i innych podmiotów. Razem z formularzami ePUAP wykonuję wzory dokumentów elektronicznych oraz przygotowuję wnioski o publikację wzorów w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów elektronicznych. W licu 2022 wykonałem formularze ePUAP dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubinie, Urzędu Gminy Skąpe, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Całkowita cena wykonania formularza na platformę ePUAP obejmuje:

 1. Wykonanie formularza ePUAP w postaci pliku xml
 2. Wykonanie wzoru dokumentu elektronicznego w postaci plików: schemat.xsd, styl.xsl, wyroznik.xml
 3. Instalację formularza na koncie ePUAP urzędu lub pomoc w instalacji
 4. Wykonanie wniosku o publikację wzoru w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE)
 5. Poprawienie formularza pod wzór opublikowany w CRWDE 

Za wykonanie formularza ePUAP pobieram dwie opłaty. Pierwszą, za wykonanie formularza, po instalacji formularza na koncie ePUAP urzędu. Drugą, za wzór elektroniczny, po opublikowaniu wzoru w CRWDE.

Formularze ePUAP wykonuję w oparciu o wbudowany w system ePUAP2 edytor

formularze ePUAP
Formularz ePUAP – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

formularzy. Wycena formularza ePUAP następuje po przesłaniu mi przez urząd pliku formularza w formacie .pdf lub Word.

Wykonuję formularze na platformie ePUAP2 dla urzędów, takie formularze umożliwiają wygenerowanie dokumentu elektronicznego. Dokument elektroniczny można wysłać do urzędu drogą elektroniczną na tzw. elektroniczną skrzynkę podawczą, wcześniej podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Cechą  elektronicznej skrzynki podawczej jest to, że jak wpłynie do niej dokument elektroniczny to ona wygeneruje automatycznie UPP (urzędowe poświadczenie przedłożenia) i prześle go do petenta urzędu. Osoba, która tą drogą wysłała dokument elektroniczny do urzędu ma więc dowód że ten dokument do urzędu dotarł.

Wykonuję formularze na platformie ePUAP2, które umożliwiają: sprawdzanie poprawności wypełniania pól (wyświetlanie na czerwono pól nie spełniających kryterium) , wyświetlanie podpowiedzi do wypełnianych pól formularza, wyświetlanie sekcji z polami w zależności od wybrania wcześniej określonej opcji, dołączanie załączników w postaci plików pdf, doc, rtf i innych, wyliczanie pól, nadawanie ograniczeń na pola w formularzu i ograniczeń w pliku schemat.xsd, który zawiera warunki na poprawność dokumentu elektronicznego, itp. Ja właśnie tworzę takie formularze elektroniczne. Na ePUAP mamy także możliwość walidacji całego przygotowanego dokumentu elektronicznego.

Poniżej przedstawiam linki do wybranych formularzy ePUAP mojego autorstwanajpierw proszę się zalogować na ePUAP, a dopiero potem kliknąć w link.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

DO    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonałem

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA PODATKOWEGO

Zgoda na kontakt telefoniczny lub przez pocztę elektroniczną w sprawie zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości

Dla Urzędu Miejskiego w Mrągowie wykonałem formularze ePUAP:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI dla nieruchomości zamieszkałych

Dla Miasta Zabrze wykonałem dwa formularze epuap deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja – dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych

Deklaracja dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Dla Urzędu Gminy w StoczkuDeklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla Urzędu Miasta Tarnobrzega cztery formularze ePUAP:

Wniosek o konto na platformie eURZĄD

Wniosek o zmianę danych/usunięcie konta na platformie eURZĄD

Rejestracja danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Zmiana lub wyrejestrowanie danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Proces tworzenia formularzy ePUAP:

 1. Urząd wysyła do mnie formularz w Word lub PDF do wyceny.
 2. Następuje wycena formularza i wzoru dokumentu elektronicznego przeznaczonego do publikacji w CRWDE.
 3. Przygotowuję formularz na systemie testowym ePUAP2 pod adresem int.epuap.gov.pl
 4. Daję urzędowi wgląd do formularza na systemie testowym aby na bieżąco korygował błędy
 5. Po akceptacji formularza instaluję go na koncie ePUAP urzędu
 6. Generuję wzór dokumentu elektronicznego
 7. Poprawiam formularz i wzór dokumentu elektronicznego pod publikację w CRWDE
 8. Instaluję formularz i wzór lokalny na koncie ePUAP urzędu, podpinam formularz pod kartę spraw, sprawdzam czy wszystko prawidłowo działa.
 9. Następnie wyłączam publikację karty spraw do momentu opublikowania wzoru w CRWDE
 10. Wystawiam fakturę za wykonanie formularza.
 11. Wypełniam wniosek o publikację wzoru w CRWDE, tak że urząd musi tylko we wniosku podać dane personalne urzędnika odpowiedzialnego za wzór, podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym i go wysłać.
 12. Urząd wysyła wniosek o publikację wzoru do CRWDE
 13. Po akceptacji (opublikowaniu) wzoru w CRWDE poprawiam formularz aby korzystał z opublikowanego wzoru w CRWDE i publikuję kartę spraw ze stworzonym formularzem.
 14. Wystawiam fakturę za wzór

 

Stworzyłem też szkolenie dotyczące tworzenia formularzy ePUAP w postaci filmów dokładny opis jest w zakładce Szkolenia ePUAP online