12.05.2021 – Szkolenie z obsługi dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP

organizowane przez firmę:

Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k.
Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa

11 i 13.05.2021 – Szkolenie z tworzenia formularzy dla pracowników firmy:

BonaSoft Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

28.04.2021 Szkolenie z obsługi platformy ePUAP – online dla 50 osób z Urzędu Miasta Mikołów organizowane przez  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SAMORZĄDNOŚCI
RYNEK 7 /11
43-190 Mikołów

22.04.2021 Szkolenie z obsługi platformy ePUAP – online, organizowane przez  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SAMORZĄDNOŚCI
RYNEK 7 /11
43-190 Mikołów

13.04 Szkolenie z obsługi platformy ePUAP – online dla 50 osób z Urzędu Miasta Mikołów organizowane przez  STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SAMORZĄDNOŚCI
RYNEK 7 /11
43-190 Mikołów

10-11.03.2021 Szkolenie z tworzenia formularzy (online) organizowane przez firmę Akademia MDDP

17.02.2021 – Szkolenie z obsługi platformy ePUAP (online) organizowane przez firmę Akademia MDDP

29.12.2020 Szkolenie z obsługi dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP dla KRUS w Białymstoku – szkolenie online

Centrum Szkoleń EUreka s.c.
Okulickiego 4
05-500 Piaseczno

22.12.2020 Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP – szkolenie online

Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k.
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

3.12.2020 Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP – szkolenie online

Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k.
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

12.10.2020 Szkolenie z obsługi platformy ePUAP – dla KRUS w Bydgoszczy

Centrum Szkoleń EUreka s.c.
Okulickiego 4
05-500 Piaseczno

26 i 27.05.2020 Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP – szkolenie online

Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k.
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

24.02 Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP – szkolenie

Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k.
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

13 i 14.02.2020 szkolenie z obsługi ePUAP

Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak
Zaułek Szkolny 24
55-002 Kamieniec Wrocławski

Przeprowadziłem szkolenia w dniach 9-10.01.2020 i 13-14.01.2020 w ramach projektu „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz wdrażania e-usług”

PGB Human Resources sp. z o.o.
Reglowa 3
60-113 Poznań

 

do 24.01.2020 przeprowadziłem 4 dni szkoleniowe z obsługi platformy ePUAP

Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak
Zaułek Szkolny 24
55-002 Kamieniec Wrocławski

Od marca do czerwca 2019 roku przeprowadziłem 25 dni szkoleniowych w temacie:

Obsługa e-dokumentu w ESOD i SD w świetle instrukcji kancelaryjnej i e-Puap w projektach:

Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego

w Hotelu Tumskim we Wrocławiu (wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław)

oraz

Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług

w Hotelu „500” ” Zegrze ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze k/Warszawy

17.04.2019 Przeprowadziłem szkolenie: Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP

Szkolenie było organizowane przez

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa

W dniach od 1 do 4 kwietnia oraz 11 i 12 kwietnia 2019 przeprowadziłem szkolenia we Wrocławiu w projekcie: Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego

Przeprowadzenie szkoleń w dniach 18-21.03.2019 oraz 25-28.03.2019 w
ramach projektu „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” w Zegrzu koło Warszawy

Temat szkolenia:

Obsługa e-dokumentu w ESOD i SD w świetle instrukcji kancelaryjnej i e-PUAP

05.12.2018 przeprowadziłem szkolenie z obsługi formularzy elektronicznych. Szkolenie było organizowane przez:

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. Atrium Tower, Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa

25.10.2018 przeprowadziłem szkolenie z obsługi platformy ePUAP dla 16 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim.

28 maja 2018 przeprowadziłem szkolenie z tworzenia formularzy w Starostwie Powiatowym w Słubicach

W dniach 12 i 13 marzec 2018 przeprowadziłem szkolenie z przeprowadziłem szkolenie z budowy formularzy elektronicznych na platformie ePUAP dla MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. Atrium Tower, Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa

W dniu 01.02.2018 przeprowadziłem szkolenie z obsługi platformy ePUAP w Instytucie Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

W dniach 27 i  29.11.2017 przeprowadziłem szkolenie z budowy formularzy elektronicznych na platformie ePUAP w Rzeszowie. Szkolenie było organizowane przez MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.

W dniach 25 i 26.09.2017 przeprowadziłem szkolenie z budowy formularzy elektronicznych na platformie ePUAP dla MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k. Atrium Tower, Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa

W dniach 18 i 19 maj 2017 przeprowadziłem szkolenie z obsługi platformy ePUAP i budowy formularzy elektronicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

W Dniach 24 i 25 kwiecień 2017 przeprowadziłem szkolenie z budowy formularzy elektronicznych dla MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Akademia Biznesu sp. k.
Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25 | 00-854 Warszawa

W dniach 15 i 16 luty 2017 przeprowadziłem szkolenie z tworzenia formularzy elektronicznych w Dobrczu dla Edukacja IT Sławomir Malec
Tadeusza Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz

Od stycznia do czerwca 2015 roku przeprowadziłem około 60 dni szkoleniowych w projektach realizowanych w Wąbrzeźnie, Wągrowcu i Osielsku.

W dniach od 29.09.2014 do 17.10.2014 przeprowadziłem 13 dni szkoleniowych w projekcie realizowanym przez firmę PositivePro. Temat szkolenia: Dokument elektroniczny – istota, cechy, aspekty prawne. Szkolenie realizowane w miejscowościach: Górowo Iławeckie, Ełk, Kętrzyn, Miłakowo, Olsztynek

6 dni szkoleniowych we wrześniu 2014 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Siedlcach, w projekcie realizowanym przez firmę PositivePro Sp. z o.o. 00-236 Warszawa ul. Świętojerska 5/7. Temat szkolenia: dokument elektroniczny

3 dni szkoleniowe w sierminiu 2014 roku w gminach w trzech gminach Powiatu Lubelskiego w projekcie „E-administracja w powiecie lubelskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w  administracji samorządowej Realizowanym przez firmę: § FUDA Agnieszka Laskowska, Al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20-147 Lublin
Temat szkolenia: Dokument elektroniczny.

W maju 2014 roku przeprowadziłem jednodniowe szkolenie z platformy ePUAP dla pracowników Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy. Dodatkowo wykonałem podpięcie formularza pisma ogólnego do trzech usług.

2 dni szkoleniowa w maju 2014 dla pracowników pracowników Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z platformy ePUAP.

26 dni szkoleniowych w maju 2014 roku z platformy ePUAP i dokumentu elektronicznego dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie „Szkolenia dla pracowników obsługujących e-platformę Ministerstwa Sprawiedliwości”.

10 dni szkoleniowych w listopadzie 2013 roku z platformy ePUAP w projekcie „My się zmian nie boimy” realizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze,  który był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W  szkoleniu brali udział pracownicy urzędów z Paprotni, Jakubowa, Cegłowa, Miastkowa Kościelnego, Kotunia, Żelechowa.
1 dzień szkoleniowy w we wrześniu 2014 roku z platformy ePUAP dla kilkunastu ośrodków pomocy społecznej z Województwa Ślaskiego.

16 dni szkoleniowych w kwietniu i maju 2013 roku z platformy ePUAP i SEKAP w Urzędzie Miasta Ruda Ślaska. Szkolenia były realizowane w ramach projektu „WYSOKIE STANDARDY ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA” – szkolenie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat szkolenia: „PROMOCJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH – Zagadnienie e-administracji w Polsce na przykładzie platformy centralnej ePUAP (Elektroniczna platforma Usług Administracji Publicznej) oraz platformy regionalnej SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej)”.

2 dni szkoleniowe w kwietniu 2013 roku w Urzędzie Miasta Legionowo, szkolenie „Zdalne świadczenie usług w Urzędzie/ePuap-aspekty prawne i merytoryczne” i szkolenie „Zdalne świadczenie usług w Urzędzie/ePuap-aspekty techniczne i informatyczne” – „Projekt podnoszenia kompetencji i doskonalenia procesu świadczenia usług w Urzędzie Miasta Legionowo” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1 dzień szkoleniowy w październiku 2012 roku. Szkolenie z ePUAP + podpięcie formularza pisma ogólnego do karty spraw (Pismo ogólne do urzędu, Skargi, wnioski, zapytania do urzędu) .
MOPS Cieszyn

2 dni szkoleniowe we wrześniu 2012 roku. „Urząd Miasta Ostrołęka – doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania urzędu” Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat: Świadczenie usług z wykorzystaniem ePUAP – aspekty techniczne i informatyczne.

14 dni szkoleniowych we wrześniu 2012 roku. „Urząd przyjazny mieszkańcom- doskonalenie procesów świadczenie usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Temat szkolenia: „Zdalne świadczenie usług w Urzędzie / ePuap – aspekty techniczne”.

14 dni szkoleniowych w czerwcu 2012 roku. „Urząd przyjazny mieszkańcom- doskonalenie procesów świadczenie usług i kompetencji pracowników Urzędu Miasta Zambrów” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Temat szkolenia: „Zdalne świadczenie usług w Urzędzie / ePuap – aspekty merytoryczne”.

od 2008 roku zajmowałem się szkoleniami użytkowników z obsługi systemu obiegu dokumentów FINN 8 SQL firmy LTC z Łodzi w projektach SEKAP i SEKAP2. Projekty te dotyczyły nie tylko systemu obiegu dokumentów ale również komunikacji urzędów (biorących udział w projekcie) przez internet (sekap.pl) z petentem. Projekty te obejmowały również szkolenia z przepisów prawa dotyczących dokumentów elektronicznych, podpisów elektronicznych, UPO, itp. Brałem udział we wdrażaniu i w szkoleniach pracowników urzędów z ww oprogramowania w STRZELINIE w województwie dolnośląskim. Prowadziłem również szkolenia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Ślaskiego – „Zasady budowy archiwum informacji w aspektach e-dokumentu i wymogów prawno-technicznych oraz platform typu SEKAP i ePUAP”, w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach – „ePUAP ePUAP 2 Informatyzacja podmiotów realizujących zadania publiczne”