W dniu 25.10.2018 roku przeprowadziłem szkolenie z obsługi platformy ePUAP w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim. Szkolenie obejmowało zapoznanie się z mechanizmem wyszukiwania usług na platformie ePUAP, tworzeniem dokumentu elektronicznego przez wypełnienie formularza elektronicznego, podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wysłanie go do jednostki. Odebranie w jednostce dokumentu elektronicznego, wykonanie odpowiedzi (odpowiedź w dokumencie xml lub w załączniku podpisana podpisem kwalifikowanym). Wysłanie odpowiedzi do petenta. Szkolenie obejmowało omówienie różnych form odpowiedzi do petenta. Na szkoleniu były poruszone zagadnienia związane z konfiguracją systemu ePUAP, w tym nadawanie uprawnień użytkownikom, konfiguracja skrzynek i skrytek, itp.

Referencje ze szkolenia