Od marca do czerwca 2019 roku przeprowadziłem 25 dni szkoleniowych w temacie:

Obsługa e-dokumentu w ESOD i SD w świetle instrukcji kancelaryjnej i e-Puap w projektach:

Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego

w Hotelu Tumskim we Wrocławiu (wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław)

oraz

Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług

w Hotelu „500” ” Zegrze ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze k/Warszawy