W ostatnim czasie wykonałem wiele formularzy na platformę ePUAP w tym dla Miasta Zabrze w dwa formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja – dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych

Deklaracja dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Dla Urzędu Gminy w StoczkuDeklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla Urzędu Miasta Tarnobrzega cztery formularze:

Wniosek o konto na platformie eURZĄD

Wniosek o zmianę danych/usunięcie konta na platformie eURZĄD

Rejestracja danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Zmiana lub wyrejestrowanie danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Dla Urzędu Gminy Kętrzyn

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dla Urzędu Gminy Lesznowola:

Deklaracja – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy