Formularze ePUAP wykonuję w oparciu o wbudowany w system ePUAP2 edytor

formularze ePUAP
Formularz ePUAP – Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

formularzy. Wycena formularza ePUAP następuje po przesłaniu mi przez urząd pliku formularza w formacie .pdf lub Word. Poza stworzeniem formularza ePUAP, poprawiam wygenerowane automatycznie wzory dokumentów elektronicznych pod publikację w CRWDE. Do wniosku o publikację wzoru w CRWDE podpinam wcześniej przygotowane pliki – wyroznik.xml, schemat.xsd, styl.xsl. Urząd po wpisaniu swoich danych ma przygotowany do wysłania wniosek o publikację wzoru w CRWDE.

Za wykonanie formularza ePUAP2 pobieram dwie opłaty. Pierwszą za stworzenie formularza, po przetestowaniu go na koncie ePUAP urzędu. Drugą opłatę pobieram już po opublikowaniu wzoru w CRWDE.

Formularze na platformie ePUAP2 umożliwiają wygenerowanie pisma (dokumentu elektronicznego), które można wysłać do urzędu drogą elektroniczną na tzw. elektroniczną skrzynkę podawczą, wcześniej podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Cechą  elektronicznej skrzynki podawczej jest to, że jak wpłynie do niej dokument elektroniczny to ona wygeneruje automatycznie UPP (urzędowe poświadczenie przedłożenia) i prześle go do petenta urzędu. Osoba, która tą drogą wysłała pismo do urzędu ma więc dowód że to pismo do urzędu dotarło.

Formularze na platformie ePUAP2, umożliwiają: sprawdzanie poprawności wypełniania pól (wyświetlanie na czerwono pól nie spełniających kryterium) , wyświetlanie podpowiedzi do wypełnianych pól formularza, wyświetlanie sekcji z polami w zależności od wybrania wcześniej określonej opcji, dołączanie załączników w postaci plików pdf, word, rtf i innych, wyliczanie pól, nadawanie ograniczeń na pola w formularzu i ograniczeń dla funkcji Waliduj, itp. Ja właśnie tworzę takie formularze elektroniczne. Na ePUAP mamy także możliwość walidacji całego przygotowanego dokumentu elektronicznego.

Poniżej przedstawiam linki do wybranych formularzy ePUAP mojego autorstwa – najpierw proszę się zalogować na ePUAP, a dopiero potem kliknąć w link.

 

 

 

 

Proces tworzenia formularzy ePUAP:

 1. Urząd wysyła do mnie formularz w Word lub PDF do wyceny.
 2. Następuje wycena formularza i wzoru dokumentu elektronicznego przeznaczonego do publikacji w CRWDE.
 3. Przygotowuję formularz na systemie testowym ePUAP2 pod adresem int.epuap.gov.pl
 4. Daję urzędowi wgląd do formularza na systemie testowym aby na bieżąco korygował błędy
 5. Po akceptacji formularza instaluję go na koncie urzędu
 6. Generuję wzór dokumentu elektronicznego
 7. Poprawiam formularz i wzór dokumentu elektronicznego pod publikację w CRWDE
 8. Podpinam pod kartę spraw stworzony formularz i wzór i publikuję go na ePUAP produkcyjnym testowo żeby sprawdzić czy wszystko działa – tu wystawiam fakturę za formularz
 9. Następnie wyłączam publikację karty spraw i formularza do momentu opublikowania wzoru w CRWDE
 10. Wypełniam wniosek o publikację wzoru w CRWDE, tak że urząd musi tylko we wniosku podać dane personalne urzędnika odpowiedzialnego za wzór, podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym i go wysłać.
 11. Urząd wysyła wniosek o publikację wzoru do CRWDE
 12. Po akceptacji (opublikowaniu) wzoru w CRWDE poprawiam formularz aby korzystał z opublikowanego wzoru w CRWDE i publikuję kartę spraw ze stworzonym formularzem.
 13. Wystawiam fakturę za wzór

 

Stworzyłem też szkolenie dotyczące budowy formularzy ePUAP w postaci filmów dokładny opis jest w zakładce Szkolenia ePUAP online