Szkolenia: Obsługa e-dokumentu w ESOD i SD w świetle instrukcji kancelaryjnej i e-Puap

Od marca do czerwca 2019 roku przeprowadziłem 25 dni szkoleniowych w temacie:

Obsługa e-dokumentu w ESOD i SD w świetle instrukcji kancelaryjnej i e-Puap w projektach:

Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego

w Hotelu Tumskim we Wrocławiu (wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław)

oraz

Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług

w Hotelu „500” ” Zegrze ul. Warszawska 31A, 05-130 Zegrze k/Warszawy

Nowe formularze ePUAP

W ostatnim czasie wykonałem wiele formularzy na platformę ePUAP w tym dla Miasta Zabrze w dwa formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Deklaracja – dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych

Deklaracja dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Dla Urzędu Gminy w StoczkuDeklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dla Urzędu Miasta Tarnobrzega cztery formularze:

Wniosek o konto na platformie eURZĄD

Wniosek o zmianę danych/usunięcie konta na platformie eURZĄD

Rejestracja danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Zmiana lub wyrejestrowanie danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Dla Urzędu Gminy Kętrzyn

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Dla Urzędu Gminy Lesznowola:

Deklaracja – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości na terenie Gminy Lesznowola, na których nie zamieszkują mieszkańcy

 

Ostatnie szkolenie z obsługi platformy ePUAP

17.04.2019 Przeprowadziłem szkolenie: Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP

Szkolenie było organizowane przez

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa

W dniach od 1 do 4 kwietnia oraz 11 i 12 kwietnia 2019 przeprowadziłem szkolenia we Wrocławiu w projekcie: Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego

 

Przeprowadzenie szkoleń w dniach 18-21.03.2019 oraz 25-28.03.2019 w
ramach projektu „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” w Zegrzu koło Warszawy

Temat szkolenia:

Obsługa e-dokumentu w ESOD i SD w świetle instrukcji kancelaryjnej i e-PUAP

 

 5.12.2018  prowadziłem szkolenie z obsługi platformy ePUAP w Warszawie.

Szkolenie było organizowane przez:

MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AKADEMIA BIZNESU spółka komandytowa

Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Na szkoleniu były poruszane sprawy wyszukiwania usług na platformie ePUAP, wypełniania formularzy, walidacja dokumentów elektronicznych, podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem profilem zaufanym i podpisem kwalifikowanym, wysyłanie odpowiedzi przez urząd, załączanie załączników podpisywanych podpisem kwalifikowanym, nadawanie uprawnień użytkownikom, konfigurowanie składów i skrytek, itp

Szkolenie z obsługi platformy ePUAP w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim

W dniu 25.10.2018 roku przeprowadziłem szkolenie z obsługi platformy ePUAP w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Drawsku Pomorskim. Szkolenie obejmowało zapoznanie się z mechanizmem wyszukiwania usług na platformie ePUAP, tworzeniem dokumentu elektronicznego przez wypełnienie formularza elektronicznego, podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wysłanie go do jednostki. Odebranie w jednostce dokumentu elektronicznego, wykonanie odpowiedzi (odpowiedź w dokumencie xml lub w załączniku podpisana podpisem kwalifikowanym). Wysłanie odpowiedzi do petenta. Szkolenie obejmowało omówienie różnych form odpowiedzi do petenta. Na szkoleniu były poruszone zagadnienia związane z konfiguracją systemu ePUAP, w tym nadawanie uprawnień użytkownikom, konfiguracja skrzynek i skrytek, itp.

Referencje ze szkolenia